Právní upozornění


 

Kontakt:

SG-ROYAL STYLE DOO

PAUKOVEČKA CESTA 19 

GORIČICA 10382 DONJA ZELINA

OIB:  06073560446

POSLOVNI RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA 

IBAN: HR8223600001102785783

 

Telefon:+385923833828

(Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama korisnika telekomunikacijskog operatera.)

Uvjeti kupnju

Zatren.com u uvjetima kupnje uređuje odnose između Kupca i zatren.com-a u odnosu na uvjete i način naručivanja, cijene proizvoda, način plaćanja, raskid ugovora i povrat robe, dostavu, zaštitu osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje https: / /zatren.com/ platforme i on-line kupnja.

Uvjeti kupnje primjenjuju se samo u slučaju kupnje putem zatren.com, ne i kada je kupac kupio proizvode na neki drugi način (kao primjer: neposredno od proizvođača, dobavljača ili sl.). Kupac može biti samo punoljetno poslovno sposobna ,fizička osoba i pravna osoba. Prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđuje se da ste stariji od 18 godina života i da imate punu poslovnu sposobnost ili da imate odgovarajući članak 117. Obiteljskog zakona potpunu poslovnu sposobnost stekli sklapanje uvjeta braka prije punoljetnosti te da ste u cijelosti sposobni prihvatiti ove Opće .Ugovor u ime i za račun maloljetnika te poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njegove zakonske zastupnike ili skrbnike, a djelomično poslovno sposobne osobe samo ako nisu lišena prava na raspolaganje vlastitom imovinom i prava na sklapanje pravnih poslova.

Cijene

Istaknute cijene proizvoda su maloprodajne, ne sadrže porez na dodanu vrijednost izraženu u kunama . Cijene su podložne promjene. Istaknute cijene proizvoda ne sadrže cijenu prijevoza, dostave ili poštanskih usluga koje se dodatno naplaćuju. Sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača, zatren.com može po svojoj odluci određene proizvode ponuditi po činjenici da ona nije procijenjena u redovnoj prodaji odnosno uz posebnu populaciju koja je dostupna pod istim uvjetima za sve korisnike ili samo određene grupe korisnika. Uvjeti posebnih oblika prodaje poput trajanja takve prodaje, ograničenja količine robe, visine popusta i sl. bit će detaljno opisani na stranicama proizvoda. Nakon proteklog roka prodaje se po cijeni nižim cijenama u redovitoj prodaji, .https: //zatren.com/

Načini plaćanja

 Omogućava kupnju odabranih proizvoda izravnim plaćanjem putem interneta ili prilikom preuzimanja:  

 1. Gotovinom po primitku pošiljke

Opcija plaćanja prilikom preuzimanja („pouzećem“) omogućuje da naplatu narudžbe podmirite prilikom isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti preuzeti pošiljku na definiranu dostavnu adresu u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljatelja.

 1. Kreditnim i debitnim karticama

 Plaćanje karticama: mastercard ,visa ,american express, vam omogućava, https://stripe.com/en-hr

 1. Virmanski ili internetskim bankarstvom

Prilikom odabira ovog načina plaćanja, na svoju adresu e-pošte dobit ćete predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa kojima je potrebna vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internetskih banaka ili putem banaka, pošte, Fine ili sl. Po zaprimljenoj uplati, obradit ćemo vašu ponudu za kupnju. (prema izvodima iz banaka - u pravilu, sljedeći radni dan)

 1. PayPal

Online plaćanje za korisnike PayPal-a. Ako odaberete plaćanje putem sustava PayPal, zatren.com će vas premjestiti na siguran sustav PayPal. Više o PayPalu - na linku možete pronaći https://www.paypal.com/hr/  

Dostava

Kupljeni proizvodi dostavljaju se kurirskom službom ili Hrvatskom poštom koja ravnomjerno pokriva cijelu Hrvatsku; uključujući i mala mjesta i udaljene otoke. Prilikom slanja narudžbe, odaberite jednu od dostupnih dostavnih službi.

Dostava je besplatna!

Pravila korištenja poklon kartice 

poklon kartica se može iskoristiti samo 1 jedanput , s kupljenim iznosom ,

poklon kartica vrijedi 1 godinu , nakon isteka poklon kartice više se ne može iskoristiti preostali iznos te se ne može potrošiti.

 

Jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom, poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete pronaći svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte pošte, Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostaviti ćemo vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid prikladno čl. 72 Zakona o zaštiti potrošača iznosi 14 dana, a započinje teći od dana kada je potrošač ili treća osoba određena od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom potrošač / korisnik naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljaka, rok za raskid ugovora počinje teći od dana kada je potrošač / korisnik ili treća osoba određena od strane potrošača / korisnika, koji nije prijevoznik, predan u sljedeći komad ili zadnju pošiljku robe. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeno razdoblje, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošač / korisnik ili treća osoba određena od strane potrošača / korisnika primio proizvode.

Ako jednostrano raskinete Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaključili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ako ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu, odnosno na bankovni račun kada ste izvršili uplatu prilikom preuzimanja. U slučaju da pristanete na drugi način povrata iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što dobijemo vraćenu robu ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali natrag.

Potrošač / korisnik mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je članak u skladu s 74. o zaštiti potrošača, obavijesti zatren.com o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka omogućite ili predate robu nama, odnosno osobu koju smo ovlastili za primanje robe. Izravne troškove povrata robe morate sami pronaći odgovarajući člankom 77. st. 3 Zakona o zaštiti potrošača.

 

STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Potrošač može, ne navodeći razloge, jednostrano raskinuti ovaj ugovor u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke, tj. datumi za osobno preuzimanje pošiljaka. Ako potrošači ne dobivaju ovaj obrazac, rok za jednostrani raskid počinje teći od dostave ovog obrasca i ističe nakon jedne godine i 14 dana. Ako potrošači ne dobivaju sve tražene informacije, rok za jednostrani raskid počinje teći od trenutka kada potrošač dobije te informacije i ističe se nakon tri mjeseca i 14 dana. Da bi se ostvarilo pravo na jednostrani raskida, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj se navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti ispisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji nisu naznačeni. a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektroničkom poštom. Ako potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi nastale troškove. Zabrana plaćanja unaprijed tijekom roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati od potrošača bilo kakvo plaćanje unaprijed. Zabrana se odnosi na bilo koju naknadu, uključujući plaćanje, davanje jamstava, rezervaciju novca na računima, izričito priznavanje duga itd. Ova zabrana se ne odnosi samo na plaćanje trgovcu nego i trećim stranama. Obavijest o jednostranom raskidu ugovora:

Potrebno je isprintati i dostaviti poštom ili putem e-pošte

- Za: SG-ROYAL STYLE DOO ZA TRGOVINU I USLUGE PAUKOVČKA CESTA 19 GORIČICA 10382 DONJA ZELINA.

- Ovime Vas obavješćujem (o) da želim / želimo raskinuti ugovor, - Datum zaključenja ugovora: - Ime (na) potrošača (*): ___________________________________________________________ - Adresa / e potrošača (*): _____________________________________________________________ - Datum (*): ______________ (*) Popunjava (ju) potrošač (i) kada koristi / e ovaj obrazac za jednostrani raskid ugovora. Potvrda primitka informacija: _____________

Potpis potrošača: _______________________

 

 

Odgovornost potrošača za smanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koji je rezultat rukovanja robom, osim onoga što je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Sukladno članku 75. stavku 3. u vezi s člankom 77. stavkom 5. Zakona o zaštiti potrošača, smanjenju vrijednosti robe do koje može doći rukovanjem, korištenjem, sastavljanjem / rastavljanjem, preoblikovanjem i drugim upotrebama, utječući na pravo na jednostrani raskid ugovora. Korištenje prava na jednostrani raskid ugovora podrazumijeva povrat neoštećenih proizvoda, u originalnoj ambalaži, osim u slučaju izrijekom navedenih iznimaka.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Potrošač / korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjeni na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovine, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača / korisnika na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora roba koji je izrađen prema specifikaciji potrošača / korisnika ili koji je jasno prilagođen potrošaču / korisniku
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba koja se brzo istječe rok korištenja
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otkazana nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivog pomiješana s drugim stvarima
 • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava se može uskladiti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjeni na tržištu koje su izvan utjecaja trgovine
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videoosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili časopisa, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 • predmet ugovora pružanje usluga smještaja koji nije imenovan, pružanje usluga prijevoza robe, usluga najma vozila, usluga isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude određenog podatka ili u određenom razdoblju
 • predmet ugovora digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započeto uz izričiti prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je poznato s činjenicom da će vrijeme izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Prigovor

Korisnik prikladno na Zakon o zaštiti potrošača ima pravo podnijeti pisani prigovor i to u poslovnim prostorijama zatren.com, putem pošte ili elektroničke pošte. Z atren.com  je dužan bez odgađanja pisanim putem potvrde primitaka prigovora koji je predan neposredno u njegovim poslovnim prostorijama .https: //zatren.com/ bit će primoran odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana. P rigovore možete poslati na e-mail sg.royalstyle@gmail.com , telefonom: 0923833828 ili poštom na adresu: SG-ROYAL STYLE DOO Paukovečka cesta 19 Goričica 10382 Donja Zelina .

Rješavanje potrošačkih sporova

Ovim putem Vas obavještavamo da svaki spor rješavamo mirnim putem - sporazumno, kao iu vašem pravu da se koriste mehanizmi izvan sudskog rješavanja potrošačkih sporova, pravom pokretanju postupka izvan sudskog rješavanja spora, podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, i / ili podnošenjem prijedloga za mirenje. Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

Internetsko rješavanje potrošačkih sporova

Obavještavamo Vas o mogućnostima rješavanja potrošačkih sporova putem internetskog rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o mrežnom rješavanju potrošačkih sporova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU putem poveznice: ovdje (POVEZNICA) 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Odgovornost za materijalne nedostatke   

Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (članovi 400-422) odgovaramo za materijalne nedostatke i stvari koje su imale u trenutku prijenosa rizika na Kupcu kao i za jednu materijalnu manjkavost koja se pojavljuje nakon prijelaza rizika na Kupcu ako su posljedice uzroci koji su postojali prije toga. .

Sukladno članku 403. Zakona o obveznim odnosima kao kupac dužni ste primljenu robu / proizvod na uobičajen način pregledati ili dati na pregled, što je prema redovitom tijeku stvari moguće ili vidljivim nedostacima obavijestiti nas u roku od 8 dana.

Upotreba i zaštita osobnih podataka

U https://zatren.com/ cijenimo vašu privatnost zato što sve vaše osobne podatke čuvamo u strogoj tajnosti. Sve naše internetske aktivnosti u skladu su s europskim zakonima (Uredba (EU) 2016/697 o zaštiti potrošača , u vezi s obradom osobnih podataka i takvim korištenjem podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR)) i konvencijama Svijeta Europe (ETS br. 108). , ETSbr .181, ETS br. 185, ETS br. 189) i državnim zakonima Republike Hrvatske (Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1, Ur. L. RS, br. 94/07), Zakonom o elektroničkom poslovanju na tržištu (ZEPT, Ur. L. RS, br. 96/09 i 19/15) itd.)).Politika privatnosti (veza) određuje korištenje informacija koje ćete https://zatren.com/ zatvoriti od vas kada posjetite internetske stranice imamsve.com, registrirate se i izvršite kupnju ili podatke koje ćete podijeliti na https: // zatren. com / korisničkom uslugom ako nas kontaktirate telefonski. Kao prijavljeni korisnik https: //zatren.com/ -a dobivate vlastiti korisnički račun (u daljnjem tekstu: Korisnički račun). https://zatren.com/ savjetovanje da nitko  ne otkrije podatke o vašem korisničkom računu. Isključivo ste odgovorni za održavanje tajnosti i sigurnosti vašeg korisničkog računala, za sve aktivnosti koje se dogode ili putem vašeg korisničkog računala.O zlouporabi Vašeg korisničkog računa dužni ste bez odgađanja obavijestiti https://zatren.com/. Ne odgovara bilo kojem obliku štete koja nastaje neovlaštenim korištenjem korisničkog računala. Zatren.com  Politika privatnosti sastavni je dio Uvjeta korištenja i ovdje se mogu pročitati. Zaštita autorskih prava i druga prava intelektualnog vlasništva Podaci na https: // zatren. com / su zaštićeni sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na https://zatren.com/, uključuju tekst, slike, baze podataka, druge grafičke prikaze, zvukove, softver, naziv (uključujući i domenu), pripada https://zatren.com/-u. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Općim uvjetima. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka bez odobrenja, postupajte protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, podliježete zakonskim sankcijama. Isključena je odgovornost zatren.com-a u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača-prodavatelja na https://zatren.com/ nazive (uključujući i domenu), pripadaju https://zatren.com/-u. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Općim uvjetima. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka bez odobrenja, postupati protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te podliježete zakonskim sankcijama. Isključena je odgovornost zatren.com-a u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača-prodavatelja na https://zatren.com/ nazive (uključujući i domenu), pripadaju https://zatren.com/-u. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Općim uvjetima. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka bez odobrenja, postupajte protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te podliježete zakonskim sankcijama. Isključena je odgovornost zatren.com-a u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača-prodavatelja na https://zatren.com/

Isključenje iz upotrebe, naknada štete

https://zatren.com/ ovlašteno s daljnjim korištenjem stranice isključuje jednog korisnika koji na bilo koji način krši Opće uvjete, ometa rad stranice, vrijeme prava korisnika, zlouporabljuje objavljene podatke ili na koji način neovlašteno koristi https: // zatren. com/ ili postupa protivno prisilnim propisima, a posebno: objavljen sadržaj na https://za kopiratren.com/te objavljuje u/ na nekom drugom mediju gdje oglašavanje lobira ili utječe na oglašivače-prodavače sa https://zatren.com/ da oglašavaju se na nekim drugim stranicama ili u drugim medijskim oglašavanjem, te ih na taj način kontaktiraju i nude im svoje usluge ili usluge trećih osoba. https://zatren.com/, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu nastale štete i izmakle koristi. zatren.com

Isključenje odgovornosti

ZATREN.COM ne odgovara:

 • za ovlaštenje druge strane za sklapanje ugovora
 • za dostupnost i funkcioniranje stranice https://zatren.com/ u svakom trenutku
 • za gubitak podataka koji može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu
 • za zakonitost korištenja stranice https://zatren.com/ od strane trećih osoba
 • za eventualne pogreške u prezentaciji sadržaja na https://zatren.com/ koje mogu dovesti do povrede autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva
 • zatren.com ne odgovara za bilo kakvu štetu ili gubitak koji nastaju izravnim korištenjem ove stranice ili stranice na kojoj vode linkovi sa https://zatren.com/, odnosno zbog informacija na ovim stranicama.
 • za eventualnu štetu ili izmaklu korist nastalu ne pružanjem svojih usluga radi pogreške tehničke ili ljudske naravi.
 • za sadržaj prikazan na stranici trećih osoba na kojima https://zatren.com/ može se dopustiti povremeni pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s https://zatren.com/ niti podupiranja takvih stranica sa strane zatren.com-a

Korištenje „kolačića“

Kada pristupite internetskoj stranici, općenito se, novi podaci (broj posjeta, prosječno vrijeme posjeta stranici, posjećene stranice) automatski bilježe (ne kao dio prijave). Te podatke ne možemo povezati s vašim osobnim podacima i oni su u potpunosti neosobni. Te se informacije koriste za mjerenje privlačnosti naših internetskih stranica i poboljšanje sadržaja i korisnosti istih stranica. Vaši podaci ne koriste se u druge svrhe i ne posreduju trećim osobama. Kolačići su nevidljivi dokumenti koji su trenutno sačuvani na vašem tvrdom disku i omogućuju prepoznavanje vašeg računala, kada posjetite sljedeću internetsku stranicu. Prodavač koristi kolačiće samo za prikupljanje informacija koje se koriste za upotrebu internetskih stranica i za optimizaciju svojih internetskih aktivnosti oglašavanja. Korištenjem ovih internetskih stranica dajete svoju suglasnost za korištenje kolačića. Ako ne želite omogućiti kolačiće, možete ih podesiti u svom internetskom pregledniku. Korisnici koji odlučuju da ne mogu prihvatiti osnovne kolačiće neće moći koristiti stranicu https: //zatren.com/ jer bez korištenja kolačića nije moguće registrirati korisnički račun niti dodati proizvode u košaricu. Više o politikama kolačića možete saznati na Politici kolačića.

Promjene

SG-ROYAL STYLE DOO ovlašten je u svakom trenutku mijenjati sadržaj ovih Uvjeta te o tome obavijestiti Kupce putem web stranice. https://zatren.com/ Kupci su dužni pri registraciji pročitati i suglasiti se s Općim uvjetima koji se primjenjuju na svaku sljedeću kupnju sve do njihove izmjene, ao čemu će Kupci biti obaviješteni prije prve sljedeće kupovine nakon izmjene. SG-ROYAL STYLE DOO nema nikakvu odgovornost zbog propuštanja Kupca da to učini.

NAPOMENA

Svi podaci vezani uz artikle prezentirani su u dobroj mjeri. SG-ROYAL STYLE DOO ne odgovara za eventualne pogreške nastale u opisu proizvoda, pogreške prilikom tiskanja i promjene cijena. Slike artikala su ilustrativne prirode koje ne moraju u potpunosti odgovarati artiklima. Za sve eventualne nejasnoće slobodni ste kontaktirati   sg.royalstyle@gmail.com

Svi robni znakovi i tvrtke u Trgovini vlasništvo su njihovih zakonitih vlasnika i stavljeni su u informativne svrhe.

 

Nadležnost

 

Za sve sporove proizašle su iz korištenja web stranice https://zatren.com/   ugovara nadležnost suda u Zagrebu.

U Zagrebu, 2019. 

 

UKOLIKO STE SE ODLUČILI NA KUPNJU PRISTALI STE NA NAŠE UVJETE KUPNJE KOJI SU OVDJE NAVEDENI.

7,53450 kuna za 1 euro